27 września, 2019

Tematem pierwszego panelu, dedykowanego rzeczoznawcom majątkowym i pracownikom banków, było „Podejście dochodowe”. Szkolenie rozpoczęto prelekcją na temat szacowania stóp kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości. W części warsztatowej omówiona została wycena nieruchomości komercyjnych na przykładzie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami magazynowymi oraz […]

9 marca, 2018

„Rolnictwo i rynek ziemi rolnej w Polsce” było tematem szkolenia skierowanego do działu weryfikacji oraz współpracujących z Integro Team rzeczoznawców majątkowych. Przedstawiono sytuację gospodarstw rolnych w Polsce oraz porównano struktury gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono również na […]

23 listopada, 2017

W listopadzie Integro Team było organizatorem warsztatów „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy”. Szkolenie skierowane było do działu weryfikacji, pracowników banku oraz rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie składało się z dwóch części, pierwsza dotyczyła problematyki wyceny nieruchomości niezabudowanych, w odniesieniu do […]

20 października, 2017

W październiku 2017 roku, w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja z cyklu „Nieruchomość w przestrzeni”. Tematyka konferencji była zróżnicowana, dotyczyła wielu aspektów z rynku nieruchomości, które tworzyły trzy główne grupy problemowe: – wycena i wartość […]

24 listopada, 2016

Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance. Obok Integro Team sponsorami Konferencji były takie firmy i instytucje jak Biuro Informacji Kredytowej, Bonair, SGB CDR Investment. W konferencji uczestniczyło ponad 340 osób – Prezesi i inni reprezentanci Banków Spółdzielczych […]

28 października, 2016

Była to już druga w cyklu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomość w przestrzeni”. Koncepcja cyklu konferencji jest pokłosiem aktywnej i sformalizowanej w 2014 roku w postaci porozumień współpracy naukowej UEP i Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie (Bułgaria) oraz kilku uczelni krajowych (umowa […]

POWRÓT DO GÓRY