Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance. Obok Integro Team sponsorami Konferencji były takie firmy i instytucje jak Biuro Informacji Kredytowej, Bonair, SGB CDR Investment. W konferencji uczestniczyło ponad 340 osób – Prezesi i inni reprezentanci Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie SGB Banku SA, pracownicy i przedstawiciele władz SGB Banku oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony, przedstawiciele sponsorów oraz zaproszeni goście. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wieloma prezentacjami poświęconymi zarządzaniu ryzykiem w bankowości spółdzielczej, w tym podejściem do oceny wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenia spłat kredytów.