500 rzeczoznawców

W ramach kompleksowej obsługi instytucji bankowych stworzono strukturę około 500 rzeczoznawców majątkowych działających na terenie całej Polski.

200 inżynierów

Listę podmiotów współpracujących z Firmą uzupełnia ponad 200 osób posiadających uprawnienia budowlane (inżynierowie budownictwa) oraz uprawnienia wymagane przy wycenie maszyn i urządzeń.

INTEGRO TEAM

Firma koordynuje prace bazując na doświadczonym zespole koordynatorów zleceń oraz zespołu weryfikującego wykonane opracowania.

Współpracujący rzeczoznawcy majątkowi to zespół osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wyspecjalizowani i zorientowani na wyceny niestandardowe m.in. ośrodki wypoczynkowe, hotele, stacje benzynowe, nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe. Autorami wycen nieruchomości komercyjnych są powoływane zespoły specjalistów w danym segmencie rynku nieruchomości. Firma oferuje realizację opracowań na obszarze całego kraju.

Operaty szacunkowe oraz ekspertyzy bankowo–hipotecznej wartości nieruchomości wykonują rzeczoznawcy, którzy odbyli szkolenie z zakresu wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.

Odpowiedzialny za wewnętrzny audyt dział weryfikacji zatrudnia rzeczoznawców majątkowych oraz adeptów tego zawodu z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości.
POWRÓT DO GÓRY