Baza stworzona została dla zespołu weryfikującego wykonane opracowania.

Celem systemu jest wsparcie działu weryfikacji w ocenie analiz rynku nieruchomości oraz wycen nieruchomości, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce oraz wymaganiami odbiorców opracowań.

Dostęp do systemu posiada zespół weryfikujący zlecenia poprzez dedykowaną stronę internetową.

Baza danych zawiera informacje o lokalizacji, cechach formalno-prawnych oraz cechach nieruchomości, zgodnie z obowiązującą Rekomendacją J Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. Każda nieruchomość zostaje przypisana do jednego z 24 typów i szczegółowo scharakteryzowana.

POWRÓT DO GÓRY