Operaty szacunkowe

wyceny nieruchomości sporządzane dla potrzeb bieżącego procesu kredytowego oraz dla potrzeb oszacowania wartości dużych portfeli nieruchomości.

Ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

sporządzane dla potrzeb banków hipotecznych, zarówno dla procesu bieżącego udzielania kredytów, jak również oceny wartości zabezpieczeń przenoszonych z banku uniwersalnego do banku hipotecznego w ramach grupy kapitałowej.

Wyceny
ruchomości

maszyn,
urządzeń,
linii technologicznych.

Poza opracowaniami ściśle związanymi z szacowaniem wartości nieruchomości Firma oferuje swoim Klientom:

Analizy rynku nieruchomości

sporządzanie kompleksowych opracowań dotyczących wszystkich segmentów rynku nieruchomości w zakresie cen nieruchomości oraz stawek czynszów najmu.

Kontrole inwestycji budowlanych

określanie stopnia zaawansowania robót budowlanych dla nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w trakcie realizacji.

Foto-inspekcja

opis przedmiotu zlecenia, otoczenia, dokumentacja fotograficzna.

Kontrole przedsięwzięcia budowlanego

na potrzeby otwarcia i prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, przeprowadzane z uwzględnieniem szczególnych zasad wynikających z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Okresowa kontrola nieruchomości zabezpieczonych hipotecznie

pakiet czynności związanych z weryfikacją i aktualizacją wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie posiadanych przez bank ekspozycji kredytowych.

Kontrole inwestycji deweloperskich
(project monitor)

w obszarze budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego (raporty wstępne, okresowe i końcowe).
Oferta

System Obsługi Zleceń

Integro Team oferuje swoim kluczowym partnerom biznesowym współpracę opartą na nowoczesnym Systemie Obsługi Zleceń. System ten zapewnia sprawną komunikację pomiędzy Klientem (np. Bankiem), koordynatorem Integro Team oraz Rzeczoznawcą Majątkowym, co przekłada się na szybką i profesjonalną realizację zleceń (www.integro-wyceny.pl).

Podstawowe zalety systemu:

  • monitorowanie realizowanych zleceń przez użytkowników,
  • przesyłanie informacji tekstowych drogą systemową lub w postaci załączanych plików powiązanych z konkretnym zleceniem,
  • dostęp do wersji elektronicznych sporządzonych operatów szacunkowych oraz innych opracowań.

Zlecenia indywidualne

W Integro Team można zamówić operat szacunkowy lub inne opracowanie bez konieczności podpisania stałej umowy o współpracy.

W tym celu zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

POWRÓT DO GÓRY