Kompleksowa obsługa rynku nieruchomości
Wyceny nieruchomości oraz analizy rynku dla potrzeb sektora bankowego, deweloperów, firm oraz klientów indywidualnych.
Baza cen transakcyjnych
Wewnętrzna baza danych o transakcjach z rynku nieruchomości.
Zlecenie indywidualne
Operat szacunkowy lub inne opracowanie bez konieczności podpisania stałej umowy o współpracy. Zapraszamy do kontaktu.
Poznaj nas

Integro Team prowadzi działalność od maja 2007 roku. Teren działalności Firmy obejmuje obszar całego kraju. Dla potrzeb swoich Klientów wykonuje opracowania w formie operatów szacunkowych, ekspertyz bankowo–hipotecznej wartości nieruchomości, inspekcji nieruchomości, kontroli budowy i inwestycji oraz analiz i badań rynku nieruchomości.

Integro Team dostarcza swoim Klientom szeroką gamę opracowań związanych z szacowaniem wartości nieruchomości, analizą rynku nieruchomości, analizą stanu technicznego i formalno-prawnego. Zaliczyć do nich można w szczególności:

01
Operaty szacunkowe

Wyceny nieruchomości sporządzane dla potrzeb bieżącego procesu kredytowego oraz dla potrzeb oszacowania wartości dużych portfeli nieruchomości.

02
Ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

Sporządzane dla potrzeb banków hipotecznych, zarówno dla procesu bieżącego udzielania kredytów, jak również oceny wartości zabezpieczeń.

03
Wyceny ruchomości
  • maszyn,
  • urządzeń,
  • linii technologicznych.
Atuty Firmy

Długoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości, specjalizacja w zakresie wycen nieruchomości i analiz rynku oraz odpowiednie zaplecze merytoryczne i informatyczne są podstawą stałego rozwoju Firmy oraz zwiększania skali działania. Posiadając jedną z największych w Polsce sieci współpracowników oraz kilkudziesięcioosobowy zespół dedykowany do koordynacji i weryfikacji zleceń, Firma z powodzeniem świadczy usługi dla sektora bankowego oraz innych podmiotów. W krótkim czasie koordynuje i realizuje zlecenia wyceny portfeli nieruchomości na obszarze całego kraju.

Kompleksowa obsługa
rynku nieruchomości
Szeroka gama opracowań i analiz związanych z rynkiem nieruchomości.
Zasięg
działania
Realizacja usług na terenie całego kraju.
Profesjonalne i rzetelne
opracowania
Profesjonalne i rzetelne sporządzanie opracowań, wewnętrzna weryfikacja.
Najwyższa jakość
świadczonych usług
Najwyższa jakość świadczonych usług, w tym szkolenia wewnętrzne dla współpracujących rzeczoznawców majątkowych.
Ubezpieczenie (OC)
7 000 000 PLN
Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w wysokości 7.000.000 PLN.
Koordynacja
realizacji zleceń „on line”
Nowoczesny System Obsługi Zleceń zapewniający sprawną komunikację.
Zespół
500 rzeczoznawców

W ramach kompleksowej obsługi instytucji bankowych stworzono strukturę około 500 rzeczoznawców majątkowych działających na terenie całej Polski.

200 inżynierów

Listę podmiotów współpracujących z Firmą uzupełnia ponad 200 osób posiadających uprawnienia budowlane (inżynierowie budownictwa) oraz uprawnienia wymagane przy wycenie maszyn i urządzeń.

INTEGRO TEAM

Firma koordynuje prace bazując na doświadczonym zespole koordynatorów zleceń oraz zespołu weryfikującego wykonane opracowania.

Szkolenia Zobacz więcej
27 września, 2019

Tematem pierwszego panelu, dedykowanego rzeczoznawcom majątkowym i pracownikom banków, było „Podejście dochodowe”. Szkolenie rozpoczęto prelekcją na temat szacowania stóp kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości. W części warsztatowej omówiona została wycena nieruchomości komercyjnych na przykładzie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami magazynowymi oraz […]

9 marca, 2018

„Rolnictwo i rynek ziemi rolnej w Polsce” było tematem szkolenia skierowanego do działu weryfikacji oraz współpracujących z Integro Team rzeczoznawców majątkowych. Przedstawiono sytuację gospodarstw rolnych w Polsce oraz porównano struktury gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono również na […]

23 listopada, 2017

W listopadzie Integro Team było organizatorem warsztatów „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy”. Szkolenie skierowane było do działu weryfikacji, pracowników banku oraz rzeczoznawców majątkowych. Szkolenie składało się z dwóch części, pierwsza dotyczyła problematyki wyceny nieruchomości niezabudowanych, w odniesieniu do […]

Integro Team sp. z o.o.

60–529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A

biuro@integro-wyceny.pl

telefon (+48) 61 861 56 93

fax (+48) 61 861 60 53

NIP 7792310026 / REGON 300578586

POWRÓT DO GÓRY