„Rolnictwo i rynek ziemi rolnej w Polsce” było tematem szkolenia skierowanego do działu weryfikacji oraz współpracujących z Integro Team rzeczoznawców majątkowych.

Przedstawiono sytuację gospodarstw rolnych w Polsce oraz porównano struktury gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono również na sposób wyceny nowoczesnych gospodarstw rolnych, których na polskim rynku jest stosunkowo niewiele. Druga część szkolenia poświęcona była kształtowaniu się cen gruntów rolnych. Omówiono jak ceny gruntów rolnych zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat oraz przeanalizowano wpływ wprowadzenia nowych zasad obrotu ziemią rolną.