Tematem pierwszego panelu, dedykowanego rzeczoznawcom majątkowym i pracownikom banków, było „Podejście dochodowe”. Szkolenie rozpoczęto prelekcją na temat szacowania stóp kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości. W części warsztatowej omówiona została wycena nieruchomości komercyjnych na przykładzie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami magazynowymi oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją paliw. Warsztaty spełniały wymogi §2 pkt. 2 z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z 25 kwietnia 2018 r.

Drugi panel, kierowany do inspektorów budowlanych i pracowników banków, dotyczył zasad sporządzania raportów na potrzeby prowadzenia rachunków powierniczych oraz Project Monitor dla nieruchomości komercyjnych.