W listopadzie Integro Team było organizatorem warsztatów „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy”. Szkolenie skierowane było do działu weryfikacji, pracowników banku oraz rzeczoznawców majątkowych.

Szkolenie składało się z dwóch części, pierwsza dotyczyła problematyki wyceny nieruchomości niezabudowanych, w odniesieniu do przekształceń nieruchomości rolnych, gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, ograniczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do drogi publicznej. Druga, część praktyczna, została poświęcona tematyce wyceny spichlerzy, magazynów zbożowych i mrożni. Prowadzący przywołując konkretne przykłady szczegółowo przedstawił sposób wyceny tego typu nieruchomości.