Była to już druga w cyklu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieruchomość w przestrzeni”. Koncepcja cyklu konferencji jest pokłosiem aktywnej i sformalizowanej w 2014 roku w postaci porozumień współpracy naukowej UEP i Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie (Bułgaria) oraz kilku uczelni krajowych (umowa wielostronna w Polsce obejmuje: UEP, UMK w Toruniu, UTP w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i PWSZ w Kaliszu).

W ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nieruchomość w przestrzeni 2″ ukazane zostały rozmaite wątki badawcze, które zbiegają się w trzy główne grupy problemowe: czynniki wpływające na wartość nieruchomości, przemiany w przestrzeni miejskiej, rola infrastruktury technicznej i społecznej w kreowaniu przestrzeni. Podczas Konferencji dostępna już była monografia naukowa „Nieruchomość w przestrzeni 2″ pod redakcją prof. dr hab. Marii Trojanek, w której zaprezentowane zostały problemy badawcze eksponowane w trakcie obrad konferencyjnych.

Realizacja całego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz firmy Integro Team.

Szczegółowy program konferencji (plik PDF).