W październiku 2017 roku, w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja z cyklu „Nieruchomość w przestrzeni”. Tematyka konferencji była zróżnicowana, dotyczyła wielu aspektów z rynku nieruchomości, które tworzyły trzy główne grupy problemowe:

– wycena i wartość nieruchomości,
– rynek nieruchomości mieszkaniowych,
– przemiany przestrzeni.

Prelegentami byli przedstawiciele wielu polskich uczelni oraz naukowcy i rzeczoznawcy z Białorusi i Rumunii.

Jednym z głównych sponsorów była firma Integro Team.

Szczegółowy program dostępny pod linkiem.